Zakład opiekuńczo-leczniczy

Zadaniem naszego ZOL - u jest prowadzenie całodobowej opieki, obejmującej świadczenia o charakterze pielęgnacyjnym, leczniczym, opiekuńczym i rehabilitacyjnym osób przewlekle chorych oraz osób po leczeniu szpitalnym, których stan wymaga opieki lekarsko-pielęgniarskiej i rehabilitacji.
Dbamy o kompleksowe zaspokajanie potrzeb naszych Pacjentów zapewniając kontynuację dotychczasowego leczenia, konsultacje specjalistyczne, zlecone badania i w razie potrzeby transport chorych.

Całodobowa opieka

Nasz zakład opiekuńczo-leczniczy w Śremie ma na celu przywrócenie Pacjentom możliwie w jak największym stopniu sprawności fizycznej oraz psychicznej. Pobyt w ZOL to dobre rozwiązanie dla osób ze zdiagnozowanymi schorzenami, po zakończonej hospitalizacji, których stan zdrowia nie pozwala na samodzielne funkcjonowanie.

 

Kompleksowa opieka, leczenie i rehabilitacja prowadzone w ramach ZOL trwa zazwyczaj do momentu, w którym stan zdrowia Pacjenta poprawi się na tyle, że będzie on mógł funkcjonować samodzielnie lub z pomocą osób bliskich, w warunkach domowych. Oczywiście w każdej chwili Pacjent może zostać wypisany z ZOL na własne życzenie.

W naszym zakładzie opiekuńczo-leczniczym przebywają Pacjenci z deficytem samoopieki – wymagający wsparcia pielęgniarek, opiekunek i rehabilitacji oraz dozoru lekarskiego.

Przez cały czas trwania pobytu rodziny mogą odwiedzać Pacjentów ZOL. Wsparcie najbliższych i rehabilitacja dostosowana do indywidualnych potrzeb Pacjenta. Gwarantujemy naszym Pacjentom komfortowe warunki pobytu w dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, pokojach jedno- i dwuosobowych, wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, uczestniczenie w terapii zajęciowej oraz codzienną rehabilitację.

 

Zapewniamy całodobową profesjonalną, troskliwą opiekę medyczną:

  • pielęgniarek,
  • opiekunek,
  • rehabilitantów,
  • regularne wizyty lekarskie.

 

AKTUALNIE PRZYJMUJEMY PACJENTÓW NA POBYTY REFUNDOWANE PRZEZ NFZ oraz NA POBYTY KOMERCYJNE.

KONTAKT

ul. Chełmońskiego 1

63-100 Śrem

woj. wielkopolskie

NIP: 7851804498

REGON: 368890827

tel. ZOL 733 423

tel. rejestracja  733 423 884

tel. sekretariat  733 423 773

email: kontakt@onkologiasrem.pl